REFORMA HOTEL AROMAR

PLATJA D’AROREFORMA HOTEL AROMAR
PLATJA D’ARO, MAIG 2017 - JUNY 2018

L’enclavament privilegiat de l’Hotel, pauta les regles de l’actuació. Maximitzar els espais i obertures i reorientar les peces, posant en valor les vistes al mar.
Una actuació essencialista, que neutralitza la caixa arquitectònica i que aglutina els usos principals de les estances en caixes retroiluminades de pedra semipreciosa, tipus ònix o quars.

The privileged enclave of the Hotel guide the rules of the reform. Maximize the spaces and gaps and reorient the pieces, valuing the views of the sea.
An essentialist actuation, which neutralizes the architectural box and which brings together the main uses of the rooms in backlit boxes of semiprecious stone, onyx or quartz type.