PLAÇA DE LES OLIVES

GARRIGOLESPLAÇA DE LES OLIVES
LES OLIVES. GARRIGOLES 2008-2016

La plaça de Les Olives recupera l’olivera de les terres de l’Empordà com a arbre autòcton generador d’aquest paisatge propi. La part alta del poble retorna a la forma arrodonida del turonet amb les textures i elements naturals del lloc.

The Olives Square recovers the olive tree from the Empordanian lands as a native tree generator of this unique landscape. The upper part of the village comes back to the rounded shape from the hill with the textures and natural elements of the site.