EDIFICI INDUSTRIAL

FORNELLSEDIFICI INDUSTRIAL TF
FORNELLS DE LA SELVA 2011-2012

Donada la situació estratègica de l’obra, es projecta un edifici de certa singularitat que explota l’ús de les tècniques de la prefabricació, aplicant els coneixements i habilitats tècniques i compositives, per a reivindicar-ne la qualitat arquitectònica i minimitzar l’import d’execució.

Due to the strategic location of the work, it is projected a building of a certain uniqueness that exploits the use of prefabrication techniques, applying the knowledge and technical and compositional skills, to claim their architectural quality and minimize the cost of execution.